MVO

MVO bij Albo Deuren

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat binnen Albo Deuren centraal. Dit heeft zich vertaald naar het zo optimaal mogelijk inrichten van dynamische processen en procedures waarbij bewustwording en maatschappelijk belang belangrijke aspecten zijn. Albo Deuren heeft daarbij als doelstelling zo duurzaam mogelijk te produceren en zo het milieu zo min mogelijk te belasten. Daarbij wordt de richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties NEN-ISO 26000:2010 nl gebruikt.

People – Planet - Profit zijn de drie gebieden die waarde creëren voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Binnen de vestigingen van Albo Deuren is dat op de volgende wijze gewaarborgd:


People

Albo Deuren heeft drie verschillende productie locaties in Nederland, Duitsland en Roemenië. De arbeidsomstandigheden zijn bij alle locaties in overeenstemming met de geldende wetgeving en onderling vergelijkbaar. Hierop wordt actief gemanaged. Onze toeleveranciers worden periodiek getoetst op vastgestelde criteria tijdens een leveranciersaudit welke opgenomen is in het kwaliteitssysteem Iso 9001.

Planet

Op het gebied van toepassing van grondstoffen voor onze producten wordt telkens gekeken naar de herkomst hiervan. Verantwoord bosbeheer vinden wij dan ook heel belangrijk voor nu maar ook zeker voor onze volgende generatie. Albo Deuren heeft zich ten doel gesteld om maximaal gelegaliseerd GROEN HOUT in te kopen voor alle productie locaties. We proberen zo zuiver mogelijk in te kopen en te produceren volgens FSC, PEFC en EU-TR. De certificaten zijn op onze website te downloaden: www.albodeuren.nl. Tevens zijn op andere gebieden verschillende wijzigingen doorgevoerd waardoor het milieu nog minder belast wordt. Een aantal voorbeelden zijn dat wij gestopt zijn met het verpakken van deuren in krimpfolie, hergebruiken we verpakkingsmiddelen, hergebruiken we resthout voor verwarming, werken we met watergedragen verfsystemen waarbij restverf opnieuw gebruikt wordt en minimaal spoelwater wordt verbruikt, worden leveringen zoveel mogelijk gecombineerd waardoor geen onnodige kilometers gereden worden, hebben we een energie zuinig wagenpark, het papier dat nog gebruikt wordt is voorzien van een GROEN keurmerk en eten en drinken wij van porseleinen servies.

Profit

Binnen de bedrijven van Albo Deuren wordt bewust omgegaan met energie.

  • Zo zijn in Albergen de expeditie en productieruimte voorzien van energiezuinige T5 lampen. Deze verlichting wordt via bewegingsmelders gestuurd.
  • In de showroom is bewust gekozen voor energiezuinige LED verlichting.
  • Resthout wordt verzameld en in Duitsland en Roemenië gebruikt als brandstof. Resthout uit Nederland wordt met reguliere transporten meegegeven naar Duitsland en Roemenië.
  • Om hergebruik van verpakkingsmateriaal te stimuleren is een retourregeling opgezet met onze klanten en transporteur.
  • Bij het watergedragen verfsysteem wordt restverf opnieuw gebruikt voor een eerste laag basisverf . Tevens is het verf(?)wisselsysteem zodanig uitgevoerd dat er geen tot minimaal verfverliezen zijn en dat er minimaal spoelwater wordt gebruikt.
  • Het papiergebruik binnen de vestigingen is flink gereduceerd door verdere digitalisering.